Επικοινωνία

Αλουμίνια Europa - Κοτσαρίδα Αφοί

Λασσάνη 8
121 32 Περιστέρι
Τηλέφωνο 210 57.34.661
Κινητό τηλέφωνο 6945 61.86.47

tkotsaridas@gmail.com

info@alouminia-kotsaridas.gr

www.vrisko.gr/kotsaridas